Toon items op tag: Ongeval

Werkgeversaansprakelijkheid - Als werkgever wilt u uw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting uw werknemers. Maar geldt dat ook als de werknemer na werktijd nog aanwezig is en er op de werkplek een ongeval plaatsvind? Niet lang geleden werd er door het Gerechtshof Den Haag in een dergelijke situatie een uitspraak gedaan. Hieronder een toelichting.

Gepubliceerd in Nieuws
zondag 15 januari 2012 23:00

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering - Met een collectieve ongevallenverzekering kunnen bedrijven, instellingen, overheden, stichtingen en verenigingen hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De collectieve ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een CAO worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Een goede ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft tevens invulling van uw werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte Collectieve ongevallenverzekering aanvragen

Gepubliceerd in Zorg