Preventie

Preventie

Nog altijd worden er in Nederland jaarlijks duizenden auto’s gestolen. Na een afname van het aantal diefstallen zijn er in de eerste vier maanden van 2019 juist weer meer voertuigen ontvreemd. Dat risico kunt u aanzienlijk verkleinen door een beveiligingssysteem te laten inbouwen.

Bij het afsluiten van een autoverzekering kunt u de vraag krijgen hoe uw auto beveiligd is: klasse 1, klasse 2, klasse 3 of voertuigvolgsysteem. SCM en VbV zijn dit termen die u vaak tegenkomt als het gaat om de minimum beveiligingseisen, maar wat betekenen deze nou eigenlijk voor u?

Als een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem in uw voertuig is ingebouwd, wordt dit geregistreerd in de database van Kiwa SCM. U ontvangt een certificaat CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voertuigbeveiliging. Het certificaat dient als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Wordt er door de verzekeraar een alarmsysteem geëist, controleer dan of u in het bezit bent van het certificaat en of dit certificaat nog geldig is. Een certificaat CCV voertuigbeveiliging wordt afgegeven als een voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteemKiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliginginbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Wilt u weten of er een certificaat op een bepaald voertuig is afgegeven? Doe dan de kentekencheckkentekencheck.

Een ongeluk binnen uw bedrijf zit in een klein hoekje. En gezondheidsproblemen wilt u liever voorkomen dan achteraf oplossen. Denk aan werken met machines of gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, te lang achter een beeldscherm zitten of hoge werkdruk. Dat is vervelend voor werknemer èn werkgever. Breng daarom de risico's in uw bedrijf in kaart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en neem meteen passende preventiemaatregelen. 

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van elektrische voer- en werktuigen. Zoals heftrucks en palletwagens. Het laden van de accu’s van deze voertuigen brengt (brand)risico’s met zich mee. Hieronder lees je de belangrijkste risico’s.

Levert u diensten of producten? Met heldere algemene voorwaarden laat u uw klanten weten onder welke condities u werkt. Ook kunt u met bepalingen in uw algemene voorwaarden de aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf beperken. Gebruik de algemene voorwaarden die uw brancheorganisatie voor leden heeft opgesteld. Deze zijn aanvaard in uw sector. Zo voorkomt u vervelende discussies en conflicten.

Preventie bedrijfsverhuizing - Bij een bedrijfsverhuizing komt nogal wat kijken. U bent misschien zo druk met al het geregel, dat u vergeet dat u tijdens een verhuizing extra risico’s loopt. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden aan het nieuwe pand. Of doordat de beveiliging nog niet in orde is. Met onze tips bent u goed voorbereid en voorkomt u schade voor, tijdens én na de verhuizing.

Beginnende brandjes kunt u zelf blussen met kleine blusmiddelen. U moet dan wel zorgen dat u de juiste middelen in huis heeft, dat deze goed werken en dat u en uw medewerkers weten hoe ze er mee om moeten gaan. We zetten de belangrijkste informatie over blusmiddelen op een rij.

Kabels of panden die beschadigen tijdens uw funderingswerkzaamheden. Verzakkingen door grondwaterstandverlaging. Materialen die verdwijnen, brandstichting en mensen die gewond raken. Als bouwondernemer kent u de risico’s van het vak als geen ander. Met deze preventietips helpen wij u om de kans op diefstal, beschadiging en ongelukken te verminderen.

Preventie brandgevaarlijke werkzaamheden - Lassen, slijpen, snijbranden, vlamsolderen, verf afbranden, föhnen en dakdekken. Deze werkzaamheden brengen een groot brandgevaar met zich mee. Daarom is het belangrijk om extra voorzichtig te werk te gaan. Met onze preventietips beperkt u het risico van brand.

Slaat u buiten spullen op? Dat brengt risico’s met zich mee, zoals diefstal en brandstichting. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan het vuur overslaan naar uw gebouwen. Wist u dat bij ongeveer 20% van de branden sprake is van brand in afvalcontainers en in spullen die buiten zijn opgeslagen en 2/3 hiervan is aangestoken? Met onze tips verkleint u de kans op brand aan de spullen die buiten staan.

Verliest u hardware of gegevens door bijvoorbeeld diefstal of beschadiging? Dan zijn de gevolgen vaak groot. Niet alleen lijdt u materiële schade, ook heeft u kans dat uw werk stil komt te liggen. Met de juiste maatregelen voorkomt u veel problemen.

In de meeste bedrijven is nog steeds contant geld aanwezig. Een aantrekkelijk doel voor criminelen. Overvallers vinden het moment waarop uw geld het bedrijf verlaat buitengewoon interessant. Maatregelen om de kans op diefstal en fraude te verminderen zijn vaak eenvoudig én doeltreffend.

Gelegenheid maakt de dief. Dus als u de juiste maatregelen neemt, verkleint u de kans op inbraak. Met onze preventietips diefstal helpen we u graag op weg.

Kortsluiting en gebreken aan elektrische installaties kunnen grote gevolgen hebben. Om veilig te werken is het belangrijk dat de elektrische installatie, apparaten en gereedschappen in goede staat verkeren.

Met de feestdagen, het WK en Koningsdag versieren veel ondernemers hun bedrijf. Goed voor de sfeer en eventueel de omzet, mits u de risico’s beperkt. Langs de versiering kan een brand zich snel verspreiden. Daarnaast veroorzaken overbelaste elektrasnoeren en kapotte kerstverlichting vaak brand. En wist u dat de meeste kunststof vlaggetjes en synthetische slingers niet voldoen aan de brandveiligheidseisen?

U weet: lassen en slijpen brengen risico’s met zich mee. Daarnaast vertrouwen klanten u hun auto’s toe. Met onze tips vermindert u de kans op ongelukken, diefstal en brand. Voorkomen is beter dan genezen.

Verhuurt u kamers? Als huisbaas moet u het pand veilig houden. Maar ook de bewoners zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Met onze tips zorgt u samen voor een veilige leefomgeving.

In bedrijfskeukens liggen veel risico’s op de loer. Brand, bijvoorbeeld. Maar ook ongelukken. Met eenvoudige maatregelen kunt u de risico’s flink beperken.

Met een terrasverwarmer creëert u een terras of rookplek met een aangename temperatuur. Maar u moet er niet aan denken dat er brand ontstaat. Kies daarom altijd voor terrasverwarmers met CE-markering. Zo weet u zeker dat ze voldoen aan de minimale veiligheidseisen van de Europese Unie. En met deze tips zorgt u voor een veilige installatie en veilig gebruik van terrasverwarming.

Met een waterslot vermindert u de kans op waterschade. Met onze tips helpen we u om een veilige keuze te maken bij de aanschaf, de installatie en het gebruik van een waterslot. Koffieautomaten, wasmachines en vaatwassers zijn meestal met een flexibele leiding op de waterleiding aangesloten. Als een slang losraakt of scheurt, stroomt er per uur zo’n 2.000 liter water uit. Dat zijn ruim drie badkuipen. Met een simpele en goedkope maatregel kunt u de kans op schade verminderen: een waterslot.

Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Zwaar weer zorgt iedere keer weer voor veel schade. Wordt er slecht weer verwacht? Schade bij zwaar weer is vaak te voorkomen door eenvoudige maatregelen. Onze preventietips helpen u daarbij. Zo hopen we Nederland weer een stukje veiliger te maken. Slecht weer op komst? Beperk de schade!

Preventie zonnepanelen - Er is een enorme groei aan bedrijven die zonnepanelen installeren. Daardoor zijn veel zonnepanelen, bijbehorende bekabeling en omvormers niet volgens de regels geïnstalleerd. Maakt u zich zorgen over rendementsverlies en brandgevaar? Laat dan uw PV-installatie regelmatig keuren en onderhouden. Preventie is steeds vaker nodig om een gebouw met zonnepanelen te verzekeren. Waar moet u precies op letten? Waar zit het gevaar in een ondeugdelijke zonnepanelen-installatie? Op deze pagina vindt u de belangrijkste aandachtspunten en inzicht in de mogelijkheden van preventie.

Preventie Zorg en uiterlijke verzorging - Ontevreden klanten, het uitblijven van betalingen of kapotte apparaten. Als ondernemer in de zorg of uiterlijke verzorging kunt u daar mee te maken krijgen. Wij helpen u graag om problemen te voorkomen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) grondig aangepast. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe versie, VRKI 2.0, te gebruiken bij het vaststellen van het inbraakrisico van een woning of bedrijfspand. De nieuwe versie sluit beter aan bij de laatste ontwikkelingen en regelingen rondom de beveiliging van woningen en bedrijven. Tot 1 januari 2019 geldt een overgangstermijn. Dan kan men zowel de oude als de nieuwe VRKI gebruiken.

In Nederland ligt ruim twee miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Er zijn veel manieren om met de hand of machinaal grond te verplaatsen (grondroeren). Graven, duwen, boren, heien, sonderen en spoelen. Wie gaat graven moet dit dus zorgvuldig doen om schade en daarmee aansprakelijkheid te voorkomen. De kans dat er bij graafwerk een kabel of leiding beschadigd raakt, is redelijk groot. Onder welke voorwaarden en met welke verzekeringen is dat risico te verzekeren?

Brandgevaarlijke werkzaamheden - Wist u dat vaak branden bij bedrijven ontstaat door onvoorzichtigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden? Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden ontstaan vaak op plaatsen waar dergelijke werkzaamheden normaliter niet uitgevoerd worden. Verzekeraars verplichten bedrijven daarom steeds vaker het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden te gebruiken.