Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Tips voor de juiste zorgverzekering - Wist u dat een onafhankelijke vergelijking van uw zorgverzekering al snel een besparing kan opleveren van ruim € 100,00 per jaar? Houd daarbij rekening met de juiste dekking en staar u niet blind op alleen de korting. Wij helpen u graag op weg met enkele tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering.
Recent stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.
Werkgevers mogen slapende dienstverbanden niet langer aanhouden om onder een ontslagvergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat vanmorgen besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever.
Lijfrente premie-aftrek in 2019 - Het einde van het jaar 2019 komt alweer in zicht. De komende 2 maanden kunt u nog het belastingvoordeel van uw lijfrente voor een aanvullend pensioen in 2019 benutten. Wilt u meer weten hoe u met fiscaal voordeel vermogen kunt opbouwen voor uw pensioen in 2019? Lees dan verder.  
De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal van 2019 hard onderuit gegaan. Dat blijkt volgens de Pensioenfederatie uit de kwartaalcijfers die grote bedrijfstakpensioenfondsen hebben gepubliceerd. De problematiek speelt sector-breed.
ASR breidt naar eigen zeggen als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn zowel particuliere als zakelijke klanten van de verzekeraar met ingang van 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen.
De markt voor brandverzekeringen is aan het veranderen. Er wachten ons premieverhogingen van 15% tot soms wel 25%. Daar waar we voorgaande jaren de autopremies fors zagen toenemen volgt nu de brandmarkt. Is dit terecht? Kijk eens naar het aantal zakelijke branden de afgelopen 5 jaar. Het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld, waarbij het schadebedrag bijna het dubbele is van een gemiddelde zakelijke schade. Menselijk handelen is daarbij nog steeds oorzaak nummer 1.
Onfortuinlijk loopt u ergens tegenaan en stoot iets om. Wanneer u hierbij schade aan zaken van een ander veroorzaakt, ligt het voor de hand dat u hiervoor aansprakelijk bent. Maar hoe zit het ook alweer wanneer er schade ontstaat door het gebouw dat u bezit. Bent u daar dan altijd aansprakelijk voor?
De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaaar meer mogelijkheden gekregen bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft.
Bekijk hier de maatregelen van Prinsjesdag 2019 die betrekking hebben op ondernemers.
Bekijk hier de maatregelen en wijzigingen die op iedereen van toepassing zijn na Prinsjesdag 2019.
Hier vindt u een overzicht van de maatregelen en wijzigingen die van invloed zijn op particulieren, zoals aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2019. Wat zijn de gevolgen?
De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt met ingang van 2020 van € 290.000,00 naar € 310.000,00. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600,00. Nu ligt dat bedrag van € 307.400,00.
Tijdens Prinjesdag maakt het kabinet de plannen voor de zorgverzekering bekend. In 2020 blijft het eigen risico van de basisverzekering gelijk. De zorgpremie en zorgtoeslag gaan naar verwachting wel omhoog, zo blijkt uit de Prinsjesdagdocumenten. Ook wordt de collectiviteitskorting beperkt tot maximaal 5% in plaats van 10%
De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet (ZW) 2020 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de sectorpremies en de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2020 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2019 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.
Pagina 1 van 12